Качеството на съня Ви е добро, но…

Резултатите от теста Ви не разкриват проблем със съня, но има някои неща, които можете да подобрите. Открийте съветите ни за по-добра хигиена и качество на съня.